ARTEZYME

MULTİENZİM KOMBİNASYONU

Yemden maksimum verimi almanızı sağlar ve kanatlıların sindirimini geliştirir. ARTEZYME’in multienzim kombinasyonu yemden maksimum verim alımını destekler. AFFCO tarafından onaylanan organizmalardan elde edilmiştir.

FAYDALARI
• Beslenmeyi önleyici faktörleri azaltır,
• Yem masraflarını azaltır.
• FCR ve büyüme oranını destekler.
• Besinsel metabolizma enerjisini artırır.
• Dışkı ve karkas kalitesini artırır.

Artezyme’in içinde neler bulunur ?
silanaz beta 1,4-ksilan polisakkaritin ksiloza çözünmesine bitkilerin hücre duvarlarının hemiselülozunu parçalanmasına yardımcı olur.
Selülaz özellikle kümes hayvancılığında kullanılan, nişastasız polisakkaritler açısından zengin tamamlayıcı bir besindir.
Proteaz uzun protein zincirlerinin amino asit tortularını bağlayan peptitleri ayırarak parçalara ayırmada görev alır.
Alfa – Amilaz suyu ve nişastayı hidrolize eder. Amilaz karbonhidratları daha küçük disakkarit ünitelerine sindirerek sonrasında glukoz gibi monosakkaritlere dönüştürür.
Beta – glukanaz enzimler glisidik bağları beta-glukan içerisinde parçalara böler. Bu glukanlar hücre duvarının %60’ını oluşturur.
Fitaz tek mideli hayvanlarda fitat bağıllı fosfatı bölmek için endojen enzimler yoktur.
Pektinaz pektolaz, pektozim ve poligalakturonaz gibi enzimler için genel bir terimdir, pektini bölerler, bitki hücre duvarlarında bulunurlar.
Lipaz yağların hücre duvarında oluşmasında ve bölünmesinde katalizatör görevi görür ve esterasın bir alt grubudur. Taşımada, sindirimde ve besinsel lipidleri öğütmede önemli bir rol oynarlar.

KULLANIM ŞEKLİ VE MİKTARI
Etlik piliç ve yumurtacı tavuklarda 1 ton yeme 300 gr. katılır .

AMBALAJ
25 kg. kova