MICROBIOS

KARLI HAYVANCILIK İÇİN SİLAJ İNOKULANTIYLA KÜFLENMEYE SON

Silaj üreticilerinin mutlaka kullanması gereken bir silaj inokulantıdır.
Her türlü silo materyalinin silolanmasında kullanılan uygun bir bakteri ve enzim kombinasyonudur.
Yanmayı azaltarak, kuru madde kayıplarını önler.
Küflenmeyi önleyerek, fermantasyonu hızlandırır.
Silajın en kısa sürede fermentasyonunu ve olgunlaşmasını sağlar.
Sızıntı şeklindeki kayıpları azaltır.
Laktik asit bakterilerinin hızla çoğalması ve silaj pH’ının 4’ün altına düşürülmesi sayesinde;
yağ asidi bakterileri, amonyak ve diğer çürütücü – kötü koku çıkarıcı bakteri ve mantarların gelişmesini önler.
Butirik asit oluşumunu azaltır. Propiyonik ve asetik asit oluşumunu artırarak silajın hızlı olgunlaşmasını sağlar.
Microbios yemdeki besin madde kaybını önler ve silajın lezzetini artırır.
Yem besin değerinin artmasını sağlayarak süt ve et veriminin kalitesini arttırır.

MISIR SİLAJI’NDA;
Canlı ağırlıkta %5,6’ya kadar artış sağlar. Yem dönüşüm oranında %6’ya kadar gelişme sağlar.
Besi danalarında 1 ton silajla 4 kg. daha fazla canlı ağırlık kazancı sağlar.
YONCA SİLAJI İLE;
Süt üretiminde 2,2 kg artış, Süt kuru maddesinde 1,27 kg artış, Süt protein oranında %6,21
artış sağlar. Silaj pH’sını hızla düşürerek fermantasyonu hızlandırır.

KULLANIM ŞEKLİ VE MİKTARI
150 gr. Microbios silaj inokulantı, soğuk ve temiz 100 lt. su içerisinde çözündürülür.
Her 1 ton silaj için 1 lt. çözelti püskürtülerek kullanılır. 1 kutu /150 gr. Microbios
100 ton silaj için kullanılır.

AMBALAJ
150 gr. kutu