LACTOYEAST

YÜKSEK ET VE SÜT VERİMİ İÇİN MAYA KOMBİNASYONU

LACTO YEAST yüksek verimli süt ve besi sığırları rasyonunda kuru madde tüketiminden en yüksek düzeyde yararlanmak üzere hazırlanmış doğal verim arttırıcı özelliğinde yem katkısıdır. İçeriğindeki yüksek konsantrasyona sahip “Saccharomyces cerevisiae” maya kültürü ve ilave vitaminleri sayesinde ruminantlarda rumen sağlığı ve aktivitesini ideal düzeyde tutarak verim performansını üst düzeye taşır. Saccharomyces cerevisiae’den elde edilen nükleotidler gibi besin maddeleri açısından da zengin LACTO YEAST, rumendeki mikrobiyal aktiviteleri harekete geçirir.

FAYDALARI
Gelişmiş sindirim ve stabil rumen pH’sı yoluyla optimum rumen işlevi sağlar.
Saccharomyces cerevisiae suşu rumendeki oksijeni temizleyerek faydalı bakteriler için elverişli koşullar sağlar.
Bunun sonucunda, selülolitik ve laktik asit kullanan bakterilerin büyümesini arttırarak rumen pH’sını stabilize
eder ve asidoz riskinin ortadan sağlar.
Süt ve besi sığırlarında protein, enerji, vitamin ve mineral yetersizliklerini karşılamada yardımcı olur.
Sağlıklı ve yüksek verimli bir üretim performansını destekler.
Düşük bir maliyetle yüksek bir verim performansı sağlar.

KULLANIM ŞEKLİ VE MİKTARI
Hayvan başına 50 gr. / gün
Ton yeme ( TMR’ye ilave ) 5 kg. katılır.

AMBALAJ
20 kg. torba