ULTRAYEAST

YÜKSEK ET VERİMİ İÇİN ÖZEL FORMÜLASYON

ULTRA YEAST yüksek verimli besi sığırlarında kullanılmak için hazırlanmış doğal verim arttırıcı özelliği sahip bir yem katkısıdır. Gelişmiş sindirim ve stabil rumen pH’ı yoluyla optimum rumen işlevi sağlar. Yüksek konsantrasyona sahip “Saccharomyces cerevisiae” maya kültürü rumendeki oksijeni temizleyerek anaerobik laktik asit üreten bakteriler için daha elverişli koşullar sağlar. Rumen sağlığını ve aktivitesini ideal düzeyde tutarak verim performansını üst düzeye taşır. Bunun sonucunda, selülolitik ve laktik asit kullanan bakterilerin büyümesi artar, bu sayede ruminal pH’nın stabilizasyonu sağlanır ve SARA riskinin azalmasına yol açılır.

FAYDALARI
Besi sığırları için protein, vitamin ve mineral ihtiyacını karşılar.
Yemden yararlanma oranını iyileştirerek büyüme hızını ve Karkas kalitesini destekler.
Rumendeki oksijen seviyesini azaltarak rumen pH’sının stabil kalmasını sağlar. Böylece kesif ve
kaba yemlerin daha etkili bir şekilde sindirilmesine yardımcı olur.
Düşük bir maliyetle yüksek bir verimi destekler.

KULLANMA ŞEKLİ VE MİKTARI
Hayvan başına 50 gr. /gün
Ton yeme (TMR’ye ilave) 5 kg. katılır.

AMBALAJ
20 kg. torba