PROMIST AIR

AHIR VE KÜMESLER İÇİN GÜÇLÜ HAVA TEMİZLEYİCİ

PROMIST AIR, çoğu ahırda havada bulunan patojen mikroorganizmalar, suluklarda, kafeslerde ve diğer aksamlarda üreyerek hayvanların sağlığını tehdit etmektedir. Zatüreye neden olan bazı bakteriler ise doğrudan hava yoluyla bulaşmaktadır. En sık Pnömoni “zatürre” yapan bakterilerden Pasteurella Haemolytica, Pasteurella Multocida ve Haemophilus Somnus üzerinde ve yapılan çalışmalarda, E.coli, Staph.aureus, Streptococcus spp. ve Salmonella patojenleri içeren ahır ve kümeslerde yoğun kullanımda (1:4 seyreltmede) 1 dakika içerisinde tüm bakteri kolonilerini temizlediği görülmüştür. Dezenfektan özelliğini koruduğu ve patojen mikroorganizma üremediği ölçülmüştür.

FAYDALARI
Havadaki toz miktarını azaltır ve hava kalitesini artırır.
Havadaki amonyum miktarını azaltır.
Havadan bulaşan bakterilere karşı da etkilidir.
Duvarları, ahır konstrüksiyonunu, beton zemini, açıktaki ekipmanları temizler, dezenfekte eder.
Hayvanlar ve çevre için tehlikesi olmayan, organik üründür.

KULLANIM ŞEKLİ VE MİKTARI
1 litre ürün 4 litre su ile seyreltilerek kullanılır ve 500 m³ hacmi temizler. İlk kullanımda; 5 gün boyunca günde bir defa, daha sonra haftada bir veya ihtiyaç duydukça kullanılır.
Kullanım esnasında hava akımı ( rüzgar, fan vs. ) olmamalıdır.

AMBALAJ
5 litre bidon